GJERDE FLATT TAK FRITT LIGGENDE M/VEKT KLOSS

TAK SIKRING

  • Enkelt montering
  • Lengde pr sett 9,21m
  • Kombiner flere sett
  • Ta kontakt for langtidsleie

kr485 eksl. mva /dag

TAKSIKKRING / FRITTSTÅENDE GJERDE

 

Taksikring brukes når det skal gjøres arbeid på tak, dette utstyret er egnet for flate og lite skrående tak maks vinkel 5grader.

Dette er lett monterbart midlertidig kantsikrings system for å sikre trygg ferdsel mens det utføres oppgaver på tak.

Dette systemet monteres uten direkte feste i taket eller gesimskant kun motvekter.

Denne løsningen passer for de mindre men også for større prosjekter som går over tid.

Rekkverk stolpene kan vippes opp og ned slik at man fritt kan utføre arbeid problemfritt.

Alle deler er produsert i galvanisert stål og konstruert for en hurtig og effektiv montering.

Systemet kommer i moduler a 3 lengder på ca 3,07m, rekkverk stolpe med vipp, rekkverk og ballastlodd.